חתונה אזרחית בקפריסין איך מתחתנים שם?

By גל כהן

מבוא: מהם נישואים אזרחיים? נישואים אזרחיים הם טקס הנערך על ידי רשם או אדם מוסמך אחר. הדרישות החוקיות לנישואין אזרחיים הן: -שני הצדדים חייבים להיות בני 18 ולא נשואים זה לזה. – על שני הצדדים להחזיק בדרכון ו/או תעודת זהות בתוקף. -אף אחד מהצדדים עשוי להיות תחת אפוטרופסות. -אין צד רשאי לרצות עונש בכלא או…